เอกสารนำเสนอและภาพวิดีโอ

Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

วันที่ : 20 สิงหาคม 2561

2561
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561
วันที่ : 20 สิงหาคม 2561
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561

 

2560
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
วันที่ : 18 สิงหาคม 2560
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560

 

2559
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559
วันที่ : 08 มีนาคม 2560
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559
วันที่ : 05 กันยายน 2559
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559
วันที่ : 01 มิถุนายน 2559

 

2558
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558
วันที่ : 10 มีนาคม 2559
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558
วันที่ : 01 ธันวาคม 2558
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558
วันที่ : 01 กันยายน 2558
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558

 

2557
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557
วันที่ : 01 เมษายน 2558
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
วันที่ : 09 ธันวาคม 2557
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
วันที่ : 21 สิงหาคม 2557
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2557

 

2556
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2556
วันที่ : 25 มีนาคม 2557
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556
วันที่ : 21 สิงหาคม 2556
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2556

 

2555
Analyst Briefing ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2555
วันที่ : 20 มีนาคม 2556