งบการเงิน
งบการเงินปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 387 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561
วันที่ : 14 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 249 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 265 KB.

งบการเงินปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 327 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 607 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
วันที่ : 11 มิถุนายน 2560
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 255 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 112 KB.

งบการเงินปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 143 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 118 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559
วันที่ : 11 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 118 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 113 KB.

งบการเงินปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 125 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 136 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558
วันที่ : 13 สิงหาคม 2558
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 137 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 113 KB.

งบการเงินปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 132 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2557
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 134 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
วันที่ : 14 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 123 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 98 KB.

งบการเงินปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 109 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 108 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556
วันที่ : 14 สิงหาคม 2556
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 103 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 97 KB.

งบการเงินปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลด : ขนาดไฟล์ 112 KB.